Gå till huvudinnehållet

Ämnesguide museer och museologi

Dokumentation i arkivet


Foto Anna Rode (CC BY)

Riksantikvarieämbetet har under hela sin 400-åriga historia varit engagerad i frågor som rör museer och föremålsförvaltning. I arkivet finns handlingar som speglar denna historia och som rör flertalet av landets men även utländska museer. Föremålshantering och forskning, konservering, föremålsinventarier i museer och kyrkor, utställningsverksamhet, uppdragsbeskrivningar och organisatoriska frågor är några exempel på ämnesområden som finns dokumenterade. Handlingarna återfinns till stor del i ämbetsarkiven (myndighetens egna arkiv), men också i vissa enskilda arkiv.

På den här sidan hittar du några förslag på var du kan leta. För det mesta finns en arkivförteckning att använda som sökhjälpmedel. Arkivförteckningarna är till stor del sökbara i Nationell Arkivdatabas (NAD). Vissa förteckningar finns ännu inte i NAD, utan endast på papper i arkivexpeditionen.

Topografiska serien

I den topografiska serien är materialet ordnat efter landskap, socken och plats. Här kan finnas konserveringsrapporter, handlingar som rör museibyggnader och även viss korrespondens mellan till exempel museer och Riksantikvarieämbetet.

Den topografiska serien påbörjades år 1880 men innehåller även en del äldre handlingar.

Korrespondens

Brevserierna i Ämbetsarkiv 2 och 3 innehåller korrespondens från enskilda personer, myndigheter och institutioner. Här kan det finnas skrivelser som rör museer, hembygdsföreningar med mera. I huvudsak finns brev före år 1923 i Brevserie 1 och brev efter det i Brevserie 2.

I Ämbetsarkiv 2 finns även en särskild serie för korrespondens med fornminnesföreningar och museer, samt med utlandet.

Även i enskilda arkiv går det att hitta korrespondens med koppling till fältet museologi, till exempel brevväxling mellan yrkesverksamma.

Söker du brev till eller från någon särskild person kan du titta i det brevskrivarregister som finns i arkivexpeditionen. Det går också att söka i arkivförteckningarna i NAD.

Länsmuseer och landsantikvarieorganisationen

I Ämbetsarkiv 3 finns flera serier med handlingar som rör länsmuseernas och andra institutioners samlingar och verksamhet. Det rör sig om till exempel instruktioner, verksamhetsberättelser och handlingar angående tjänstetillsättningar. Här finns även handlingar som rör landsantikvarieorganisationen.

Arkiv efter museer

Historiska museet (SHM) ingick samma myndighet som Riksantikvarieämbetet fram till år 1998. 

 

Kungliga Myntkabinettet (KMK) ingick i samma myndighet som Riksantikvarieämbetet fram till år 1998.

 

Bankmuseets samlingar ingick i Kungliga Myntkabinettet från år 1974.

​Enskilda arkiv

Riksantikvarieämbetets arkiv förvarar mer än 200 enskilda arkiv och samlingar. Det är material från privata arkivbildare, framför allt personer men även föreningar, som på ett eller annat sätt haft anknytning till verksamheter kring kulturarvet. Samlingarna är av varierande storlek och karaktär och innehåller ofta material kring arbete och forskning.

På vår hemsida finns en lista över samtliga enskilda arkiv som förvaras i Riksantikvarieämbetets arkiv.

Nedan hittar du ett urval av enskilda arkiv som har koppling till museologi, med länkar till förteckningen.