Gå till huvudinnehållet

Digital utställning - Jämställt kulturarv - Demokratin 100 år

Jämställd kulturarvsvård

Berit Wallenberg 1902-1995

Foto: Berit Wallenberg, 1921. (Beskuren) Public Domain.

Berit Wallenberg studerade vid Stockholms högskola. Hon tog en fil.lic. i konsthistoria och arkeologi och som arkeolog deltog hon i flera arkeologiska undersökningar, bland annat vid utgrävningarna av Alvastra pålbyggnad i Östergötland och vid Tuna i Uppland 1928. I början av 1980 överlämnade hon 25 000 fotografier som gåva till Riksantikvarieämbetets arkiv, med en önskan att den skulle bevaras för framtida forskning. 

Fotografierna är tagna mellan åren 1910-1980 och speglar hennes professionella intresseområden som arkeolog och konstvetare. Hon har fotograferat fornlämningar, arkeologiska undersökningar, kyrkor, kalkmålningar, stadsmiljöer och landskap i Norden, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Tyskland, Italien, Storbritannien, Irland och Ryssland. 

Hela Berits publicerade utgivning hittar du i Vitterhetsakademiens bibliotek.

Ett urval av bilder tagna av Berit Wallenberg

 

Tingvalla, Island. Isländskor i folkdräkt

Tingvalla, Island. Isländskor i folkdräkt

Foto: Berit Wallenberg, 1930, Public Domain.

Gallienus palatsruin, Bordeaux, Frankrike

Foto: Berit Wallenberg, 1937, Public Domain.

Belotte

"På marsch mot Belotte". Geneve, Schweiz

Foto: Berit Wallenberg, 1921, Public Domain.

Bregninge, Lolland

Stendös, Bregninge, Lolland, Danmark

Foto: Berit Wallenberg, 1934, Public Domain.

Ett urval av litteratur skrivet av Berit Wallenberg