Gå till huvudinnehållet

Digital utställning - Jämställt kulturarv - Demokratin 100 år

Jämställd kulturarvsvård

Anna Maria Hoke 1911-1996

Anna Maria Hoke studerade vid Tekniska skolan på avdelningen för kvinnliga lärjungar under åren 1930-1931 (nuvarande Konstfack) och 1932–1933 bedrev hon studier vid avdelningen Högre konstindustriella skolan i Stockholm (HKS).  Hon är framför allt känd för sitt mustiga, detaljrika språk i kyrkliga mattor i Kalmar län, på Gotland och i Dalarna. 

Hennes skisser över såväl kyrkliga som profana textilier samt korrespondens och fotografier överlämnades till Riksantikvarieämbetets arkiv år 1997.

Ett urval av Anna Marias verk

 

Mönster till en matta, Anna Maria Hoke, Riksantikvarieämbetet arkiv

Gjord av: Anna Maria Hoke

Mönster till ett fat, Anna Maria Hoke, ATA/Riksantikvarieämbetet

Gjord av: Anna Maria Hoke

Böcker skrivna om Anna Maria Hoke: