Gå till huvudinnehållet

Ämnesguide gestaltad livsmiljö

Bibliotekets digitala guider


För litteratur om byggnadsvård se:

Demokratin 100 år - Digital utställning:

Fjärrlån


För dig som inte bor i Stockholmsområdet

Om du vill låna tryckta böcker ur våra samlingar kan du be ditt lokala bibliotek att göra ett fjärrlån från oss.

Böcker efter tema


Här hittar du litteratur som tar upp olika aspekter på gestaltad livsmiljö som finns på Vitterhetsakademiens bibliotek och andra bibliotek i landet. Vänd dig till närmaste bibliotek om du vill låna. En del publikationer är fritt tillgängliga på nätet.

Om arkitektur: stads- och landsbygdsmiljö

Arkitekturen kan medverka till en förbättrad livsmiljö, både för den enskilde och för samhället i stort, genom att skapa bestående positiva värden i livsmiljön.

Om hållbarhet: att organisera komplexa och ibland motstridiga intressen

En hållbar stadsutveckling utgår från att planering och utveckling av städer ska bidra till miljömässigt, socialt och ekonomiskt långsiktigt hållbar utveckling.

Om kulturarv: gestaltning och förvaltning av befintliga kulturmiljöer

Området ska bidra till att kunskaperna ökar om den befintliga bebyggelsens och miljöns kulturvärden och hur dessa miljöer kan samspela med nybyggnation och samhällets utveckling.

Nyttan med kulturmiljö

Fritt tillgänglig

Om offentlig konst: gestaltning av gemensamma miljöer

Den befintliga offentliga konsten i allmänhet och den byggnadsanknutna konsten i synnerhet är värdefulla, integrerade delar av samhällets kulturmiljöer.