Gå till huvudinnehållet

Ämnesguide gestaltad livsmiljö

Filmer


Här får du tips på filmer om gestaltad livsmiljö.

Filmer från konferenserna om Gestaltad livsmiljö 

Sedan 2020 anordnas årligen en konferensen om gestaltad livsmiljö av ArkDes, Boverket, Statens konstråd och Riksantikvarieämbetet. 

Konferens 2023. Gestaltad livsmiljö – en konferens om kreativitet, kunskap och kompetens.

Konferens 2022. Gestaltad livsmiljö: När allting ställs på sin spets.

Konferens 2021. Gestaltad livsmiljö och demokrati.

Konferens 2020. "Helsingfors - en stad med rum för alla". Avsnitt om Helsingfors från konferensen Gestaltad livsmiljö 2020. Finland ligger långt framme i arbetet med gestaltad livsmiljö.

Fler filmer från konferensen 2020:

Inslag från Agenda 2030-veckan om Hållbara städer

Inslag från Agenda 2030-veckan om Hållbara städer: "Våra gemensamma rum – så kan livsmiljöer gestaltas för att skapa delaktighet, tillgänglighet och tillhörighet". ArkDes, Boverket och Statens konstråd och Riksantikvariämbetets gemensamma programpunkt. Det tar en stund innan filmen startar.

Formas utlysning inom gestaltad livsmiljö

Formas utlysning Gestaltad livsmiljö, som genomförs i samverkan med Statens konstråd, ArkDes, Boverket och Riksantikvarieämbetet, välkomnar forskning som ska belysa de konstnärliga perspektiven och den offentliga konstens roll då vi arbetar med hållbara gestaltade livsmiljöer.

Film med Jan Gehl om boken "Städer för människor"

"Jan Gehl: Cities for People". Jag Gehl dansk arkitekt och professor i stadsplanering föreläser om sin bok "Städer för människor" som sammanfattar 50 års forskning. Danmark är ett föregångsland när det gäller gestaltad livsmiljö.

Nu restaureras Gävles offentliga konst

I filmen från Gävle kommun beskrivs det under 2020/21 pågående arbetet med att restaurera Gävles offentliga konst.

Presentation av projektet Kvarteret Valnötsträdet i Kalmar

Presentation av projektet Kvarteret Valnötsträdet i Kalmar, där landskapsarkitektur, arkeologi och konst påverkade stadsutvecklingsprocessen. Projektet genomfördes som en del av regeringsuppdraget "Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer" (2010–2014), där Statens konstråd, Riksantikvarieämbetet, Boverket och ArkDes ingick. I samband med regeringsuppdraget togs publikationen "Konsten att gestalta offentliga miljöer : samverkan i tanke och handling" fram.

Filmer från ArkDes, Boverket, Riksantikvarieämbetet och Statens konstråd

Här kan du se filmer om gestaltad livsmiljö från ArkDes, Boverket, Riksantikvarieämbetet och Statens konstråd.

ArkDes

Boverket

Riksantikvarieämbetet

Statens konstråd