Gå till huvudinnehållet

Ämnesguide gestaltad livsmiljö

Riksdagstryck och regeringsuppdrag


Här kan du läsa riksdagstryck och rapporterade regeringsuppdrag för gestaltad livsmiljö. Riksantikvarieämbetet deltar tillsammans med ArkDes, Boverket och Statens konstråd i det nationella politikområdet för gestaltad livsmiljö. 

Proposition och SOU

Proposition och SOU för gestaltad livsmiljö. Publikationerna kan läsas i sin helhet på nätet.

Regeringsuppdrag

Här finner du de publikationer som hittills publicerats i anslutning till regeringsuppdraget gestaltad livsmiljö av ArkDes, Boverket,  Riksantikvarieämbetet och Statens konstråd. Rapporterna kan läsas i sin helhet på nätet.

ArkDes

Statens centrum för arkitektur och design (ArkDes) har i uppgift att stärka kunskapen om och främja intresset för arkitekturens, formens och designens värden och betydelse för individen och för samhällsutvecklingen.

Boverket

Boverket har  en samordnande nationell roll för arkitektur och gestaltad livsmiljö. Boverket är förvaltningsmyndighet bl.a. för frågor om byggd miljö och fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse samt för boende.

Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetet ansvarar för frågor om kulturarvet, vilket i första hand omfattar frågor om kulturlandskap, kulturmiljöer, kulturföremål och museer.

Statens konstråd

Statens konstråd har till uppgift att verka för att konsten blir ett naturligt och framträdande inslag i samhällsmiljön.

  • Agens och Variation: Förutsättningar för konst i SiS-ungdomshem (2023) Rapporten har tagits fram i samband med Statens konstråds regeringsuppdrag Hur bild- eller formkonstnärlig gestaltning kan integreras när staten bygger. Uppdraget som inleddes juni 2018 ingår i Statens konstråds arbete med att implementera politikområdet Gestaltad livsmiljö och är ett samarbete med statliga fastighetsförvaltande myndigheter och bolag.

Statens konstråd tillsammans med Riksantikvarieämbetet:

Inom Kunskapsnav offentlig konst: