Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Digital utställning - Kvinnlig rösträtt 1919

1919-2019

Välkommen till den digitala utställningen

Arkeologi, kulturvård & kvinnlig rösträtt 1919

Berit Wallenberg

Samtliga bilder finns att se i Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild

Speglad utifrån Riksantikvarieämbetets arkiv & bibliotek 2019

För 100 år sedan infördes kvinnlig rösträtt i Sverige. Detta ledde till att kvinnor successivt tog större plats i det offentliga rummet. De etablerade sig även i den akademiska världen inom discipliner som arkeologi, konst-, textil- och arkitekturhistoria. I Riksantikvarieämbetets arkiv och bibliotek finns ett rikligt material från denna tid. Vi vill med denna digitala utställning uppmärksamma detta märkesår genom att presentera valda delar ur våra samlingar.

Under Arkivens dag, den 9 november, presenteras utställningen i analog form på Riksantikvarieämbetets arkiv och bibliotek, Storgatan 43, Stockholm, och den 9 december arrangeras ett halvdagsseminarium på samma tema och plats. Välkomna!