Gå till huvudinnehållet

Ämnesguide Glimmingehus

Välkommen 

Guiden är till för dig som vill orientera dig om Glimmingehus. Här finns information om litteratur, bilder, kartor, film, arkivmaterial och arkeologisk dokumentation. Har du frågor om innehållet eller saknar du något i guiden? Kontakta gärna Glimmingehus. 

 

Glimmingehus i Skånska herrgårdar

Glimmingehus i bokverket Skånska herrgårdar (1852-1863). Tecknade af Fr. Richardt ; beskrifna af Gustaf Ljunggren (PD).

Källaren, brunnen och bakugnarna

Borgens östra källarrum, med åttkantspelare, brunn  och bakugnar. Foto: Bengt A. Lundberg (CCBY). Riksantikvarieämbetet.

Flygbild över Glimmingehus 1965

Den medeltida borgen från sydöst med vallgraven. Tidstypiska turistbussar har anlänt i bakgrunden. Foto: Lars Bergström (PD). Riksantikvarieämbetet.

Glimmingehus 1499

Kalkstensrelief ovanför ingången till Glimmingehus tillskriven Adam van Düren. Tavlan anger att grundstenen till borgen anlades dagen efter Sankta Valborgs dag, dvs 2 maj, 1499. Jens Holgersen Ulfstand avbildas tillsammans med sina båda hustrur Holgerd Brahe och Margareta Trolle. Tuschteckning av Robert Haglund 1884 (PD). Riksantikvarieämbetet.

Glimmingehus i boken Prospecter af åtskillige märkvärdige byggnader, säterier och herre-gårdar uti Skåne utgiven 1756

Gravyren ingår i boken Prospecter af åtskillige märkvärdige byggnader, säterier och herre-gårdar uti Skåne, utgiven 1756 av Abraham Fischer och graverad av Carl Eric Bergquist. Förlagorna till gravyrerna gjordes på 1680-talet av Gerhard von Burman. Gravyren av Glimmingehus finns på uppslag XV i bildverket tillsammans med Häradsva kloster och Möllerud slott. Kungl. biblioteket, Stockholm (Fri bild).

Trappstensgavel och tak

Borgen på Glimmingehus med tak och trappstensgavel. Foto: Bengt A. Lundberg (CCBY). Riksantikvarieämbetet.

Ett av de arkeologiska fynden från utgrävningarna 1935-1937

 Beskrivning och teckning av flaska av grönt glas, ur Historiska museets medeltidskatalog. Fynd vid utgrävning på 1930-talet av Glimmingehus norra vallgrav. De arkeologiska undersökningarna 1935-1937 gjordes i anslutning till att Glimmingehus 1924 hade hamnat i statens ägo och skulle förberedas för att öppnas upp som besöksmål. Den då igenfyllda vallgraven som fungerat som sophög under århundraden grävdes ut. Foto: Historiska museet, Stockholm (PD).

Munkpanna

Munkpanna. Glimmingehus, Vallby, Skåne. Foto: Ulrik Skans. CCBY. Statens historiska museum.

Illustration till Nils Holgerssons underbara resa ca. 1950

1950 utgavs en upplaga av Niels Holgersson's wonderbare reis i Amsterdam. Boken illustrerades med planscher av Anton Pieck, känd holländsk konstnär och illustratör.  Bilderna från boken reproducerades i många sammanhang. Ett set med 16 tavlor togs fram för skolundervisning: Här är bilden för avsnittet om Glimmingehus. Foto: Mats Gustavsson/Malmö museer (by-nc-nd). 

Textilfragment från Vallby kyrka

Textilfragment av linne med broderi och knyppling. Funnet i Vallby kyrka i samband med en ombyggnation 1870. Foto från Kulturen i Lund (by-nc-nd).

Spikklubba, trä och järn.

Spikklubba, trä och järn.

Spikklubba, trä och järn. Glimmingehus, Vallby, Skåne. Foto: Ulrik Skans. CCBY. Statens historiska museum.

Teckning av Glimmingehus

Glimminge 1680. Samling: Becker, I. G. Burman (26.4.1802-6.10.1880) apoteker, historisk samler teckning, Det Kgl. Biblioteks billedsamling, Köpenhamn (Ingen upphovsrätt).

Vildmannen

Detaljbild av vildmannen på Glimmingehus. Stenskulptur av kalksten. Foto: Bengt A. Lundberg (CCBY). Riksantikvarieämbetet.

Jydepotte, kärl i keramik

Trefotsgryta av keramik

Trefotsgryta av keramik med rörskaft och glasyr på insidan. Glimmingehus, Vallby, Skåne. Foto: Ulrik Skans. CC BY. Statens historiska museum.

Ferdinand Richardts teckning av Glimmingehus 1854

Ferdinand Richardts teckning av Glimmingehus. Nationalmuseet, Köpenhamn (PD).

Del av rustning. Järn. Glimmingehus, Vallby, Skåne. Foto: Ulrik Skans. CCBY. Statens historiska museum

Del av rustning. Järn. Glimmingehus.

Del av rustning. Järn. Glimmingehus, Vallby, Skåne. Foto: Ulrik Skans. CCBY. Statens historiska museum.

Släktvapen

Relief av sand- och kalksten, föreställande ett släktvapen. Placerad i frustugans ena fönsternisch. Foto: Bengt A. Lundberg (CCBY). Riksantikvarieämbetet.

Dolk av järn. Glimmingehus.

Dolk av järn. Glimmingehus.

Dolk av järn. Glimmingehus, Vallby, Skåne. Foto: Ulrik Skans. CCBY. Statens historiska museum.

Glimmingehus. Teckning av Ferdinand Boberg.

Efter att ha avslutat sin verksamhet som arkitekt ägnade sig Ferdinand Boberg (1860–1946) åt ett ambitiöst projekt med titeln ”Svenska bilder från 1900-talets början”. Boberg såg den gamla svenska kulturbebyggelsen hotas av industrialisering och modernisering, och lyckades ordna finansiering för att under åren 1915–1924 kunna teckna av äldre bebyggelse i städer och på landsbygden runt hela Sverige. Nordiska museet (PDM).