Gå till huvudinnehållet

Ämnesguide Glimmingehus

Arkeologisk dokumentation


Svärd i järn och trä. Brukad 1100 e.Kr. - 1499 i Vallby, Simrishamn, Skåne. Vallgravsfynd 1936. Foto: Ulrik Skans. CCBY. Statens historiska museum.

Här får du information om var du kan hitta dokumentation och litteratur som rör arkeologiska och byggnadsarkeologiska undersökningar på Glimmingehus.

Arkeologiska undersökningar gjordes bland annat på 1920- och 30-talet i anslutning till att staten tagit över Glimmingehus för att omvandla det till besöksmål. Även under 1990-talet genomfördes arkeologiska undersökningar på Glimmingehus i samband med exploateringar och ett större forskningsprojekt. Ett flertal byggnadsarkeologiska undersökningar har också genomförts på Glimmingehus

Söktjänster och dokumentation

Här finns information om var du kan söka efter dokumentation och vart du kan vända dig för att få tag på materialet.

Litteratur

Litteratur som rör arkeologiska- och byggnadsarkeologiska undersökningar på Glimmingehus.

Byggnadsarkeologi

Litteratur om byggnadsarkeologi på Glimmingehus.