Gå till huvudinnehållet

Ämnesguide gestaltad livsmiljö

Välkommen 

Guiden är till för dig som vill orientera dig om gestaltad livsmiljö. Gestaltad livsmiljö rör ny och befintlig bebyggelse, både byggnader och ytorna mellan dessa, i såväl stads- som landsbygdsmiljö. Riksantikvarieämbetet deltar tillsammans med ArkDes, Boverket och Statens konstråd i det nationella politikområdet för gestaltad livsmiljö, vilket omfattar arkitektur, form, design, konst och kulturarv. Syftet med den nya politiken är att stärka arkitekturens, formens och designens värde och betydelse för individen, livsmiljön och den hållbara samhällsutvecklingen. Den här guiden är till viss del inriktad på Riksantikvarieämbetets ämnesområden kulturarvet och kulturmiljön. Har du frågor om innehållet eller saknar du något i guiden? Kontakta oss gärna. 

I bildspelet visas olika typer av gestaltade livsmiljöer runt om i landet.

 

Återbruk av tegel nytt kontorshus i Solna

Stadsmiljö: Återbruk av byggnadsmaterial blir allt vanligare. Vid Haga Norra, Solna, byggs ett nytt kontorshus landets största projekt med återbrukat tegel. Foto: Annalena Cronemo (CC BY). Riksantikvarieämbetet.

Sommargågatan i Sundbyberg

Stadsmiljö: Tillfällig gestaltning i stadsmiljön blir vanligare, i Sundbyberg uppmanas invånarna att medverka i utformningen av kommande års sommargågatan. Foto: Annalena Cronemo (CC BY). Riksantikvarieämbetet.

Kvarteret Ortdrivaren, Kiruna

Gruvmiljö: Flytten av Kiruna är en av de största stadsomvandlingarna i modern tid. Kvarteret Ortdrivaren ritat av Ralph Erskine var ett känt arkitektoniskt kvarter i Kiruna. I huset på bilden låg Navet, informationskontor för medborgarna om flytten av staden. Byggnaderna i kvarteret är nu rivna. Kiruna, Lappland. Foto: Johan Aspfors (CC BY). Riksantikvarieämbetet.

Ny och äldre stadsbebyggelse möts

Stadsmiljö: Olika årsringar kommer till uttryck i stadsmiljön. Här möts Klara kyrka uppförd under 1500-talets andra hälft och Clarion Hotel Sign invigt 2008. Stockholm, Uppland. Foto: Leif Gren (CC BY). Riksantikvarieämbetet.

Vertikal trädgård på Östermalm

Trädgårds- och stadsmiljö: Den vertikala trädgården bidrar till en ny gestaltning av stadsmiljön, en växtvägg bestående av mindre moduler sätts upp på befintliga husfasader. Storgatan 1, Stockholm.  Foto: Annalena Cronemo (CC BY). Riksantikvarieämbetet.

Gysinge bruk

Bruksmiljö: Besökare tittar på masugnsruinen. Gysinge bruk, riksintresse, är en stor herrgårdsanläggning med huvudbyggnad från 1830-talet, bruksgator med enhetlig bebyggelse från 1700- och 1800-talen i anslutning till park, vattenmiljö och jordbruk. Ruiner efter masugn och andra av brukets verksbyggnader. Gysinge, Gästrikland. Foto: Bengt A Lundberg (CC BY), Riksantikvarieämbetet.

Långban

Äldre industrimiljö: Barn på utflykt till gruv- och hyttsamhället Långban. Riksintresse och en av den mellansvenska bergslagsbygdens mest välbevarade och allsidiga industrimiljöer. Långban, Värmland. Foto: Bengt A Lundberg (CC BY). Riksantikvarieämbetet.

Vasaparken

Parkmiljö: Vasaparken i Stockholm fick Sienapriset år 2007 för bästa landskapsarkitekturprojekt. Juryns motivation var: "Projektets kvalitet ligger i hur det förra sekelskiftets stadspark blivit uppgraderad. Vasaparken är ett ambitiöst och lyckat exempel på hur en stadspark i en tät stadsdel utvecklats för att också i framtiden vara en angelägenhet för alla åldrar och intressen". Stockholm, Uppland. Foto: Leif Gren (CC BY). Riksantikvarieämbetet.

Västertorp

Förortsmiljö: Betongfontän vid Västertorpsplan i Västertorp, söderförort i Stockholm. Byggnadsanknuten offentlig konst bidrar till kvalitéer i stadsrummet. Flicka sitter på skulpturen, "Liggande kvinna" av Eric Grate från 1955, och lämnar bänken tom. Västertorp, Södermanland. Foto: Bengt A Lundberg (CC BY). Riksantikvarieämbetet.

Ulriksdals slott och slottspark

Slottsmiljö:  Riksintresse, statligt byggnadsminne och ett uppskattat utflyktsmål - Ulriksdals kungliga slottsmiljöer med lustslott och stora parkanläggningar med nära vattenkontakt, som i sin utveckling framför allt speglar stormaktstiden, den gustavianska epoken och 1800-talets första hälft. Solna, Uppland. Foto: Leif Gren (CC BY). Riksantikvarieämbetet.

Klarastrandsleden

Trafikmiljö: Klarastrandsleden. Vid slutet av 1980-talet påbörjades bygget av Norra länken för att förbättra trafikmiljön i  och runt Stockholm. År 1991 invigdes delsträckan mellan Karlberg och Norrtull. Genomfartstrafiken upphörde då på Norra Stationsgatan i Vasastan. Stockholm, Uppland. Foto: Leif Gren (CC BY). Riksantikvarieämbetet.

Uppsala centralstation

Stationsmiljö: Uppsala centralstation. Att underlätta cykling bidrar till hållbar livsmiljö. En av flera cykelparkeringar vid stationen. Uppsala, Uppland. Foto: Leif Gren (CC BY). Riksantikvarieämbetet.

Torneträskområdet

Fjäll- och turistmiljö: Sveriges nordligaste järnvägsstation dominerar landskapsbilden i Vassijaure, mellan fjällen och sjön med samma namn. När Torneträskområdet med Abisko, Riksgränsen och Vassijaure utvecklas vidare behöver avvägningar göras mellan exploaterings-och bevarandeintressen: kulturhistorisk järnvägsbebyggelse, turistnäring, fritidsboende, permanentboende, renskötsel och känsliga naturområden. Torneträskområdet, Lappland. Foto:  Bengt A Lundberg (CC BY). Riksantikvarieämbetet.

Svenska högarna

Skärgårdsmiljö med fyr: Svenska högarna. I september 2020 invigde miljöministern Svenska högarna, Sveriges största marina naturreservat. Riksantikvarieämbetet tilldelade år 2017 kulturmiljövårdanslag för att arbetet med att renovera fyren skulle kunna slutföras. Fyren var rivningshotad på 1980-talet, men protester från både allmänheten och riksdagsledamöter bidrog till att fyren bevarades. Svenska högarna, Uppland. Foto: Yqir (CC BY SA). Bild från Wikimedia.

Gränna med omgivningar

Landsbygds- och småstadsmiljö: Gränna med omgivningar. Riksintresse för kulturmiljövården: Öppet odlingslandskap mellan Vättern och Grännabergets förkastningsbrant. Många minnen från det feodalt präglade Visingsborgs grevskap, särskilt Per Brahe den yngres verksamhet på 1600-talet. Gränna stad med välbevarad trästadsbebyggelse från sent 1700- och 1800-tal och Gränna kyrka i förgrunden. Gränna, Småland. Foto: Leif Gren (CC BY). Riksantikvarieämbetet.

Brunkebergstorg

Stadsmiljö: Upprustningen av Brunkebergstorg har varit en omdiskuterad stadsbyggnadsfråga. I augusti 2017 invigdes det "nya torget" nu med 100 nya bostäder och plats för fler butiker och restauranger. Stockholm, Uppland. Foto: Leif Gren (CC BY). Riksantikvarieämbetet.

Körsbärsträden i Kungsträdgården

Parkmiljö: Tusentals människor besöker Kungsträdgården när körsbärsträden blommar. Planteringen av körsbärsträden ingick i upprustningen av parken i samband med att Stockholm var EU:s kulturhuvudstad 1998. Stockholm, Uppland. Foto: Leif Gren (CC BY). Riksantikvarieämbetet.

Garnisonen, Stockholm

Trädgårdsmiljö: Trädgårdsodling på tak i kvarteret Garnisonen erbjuder mat för fåglar och en avkopplande lunchpaus för människor. Östermalm, Stockholm. Foto: Annalena Cronemo (CC BY). Riksantikvarieämbetet.

Konst på pendeltågsstationen Stockholm City

Stationsmiljö: Naturen väntar i underjorden på pendeltågsstationen Stockholm City. Detalj av "Vardagens sal" av Åsa Lindström. Foto: Annalena Cronemo (CC BY). Riksantikvarieämbetet.