Gå till huvudinnehållet

Ämnesguide medeltidens konst och arkitektur

Välkommen 

Guiden är till för dig som vill orientera dig om bibliotekets och arkivets källor inom medeltidens konst och arkitektur. Vår inriktning är främst svensk, nordisk och västerländsk medeltid. Kyrkor och kyrkoinredning är starka ämnen hos oss. Här får du tips på böcker, tidskrifter och artiklar. Du får också information om hur du söker fram litteratur, bilder och arkivmaterial.

Har du frågor om innehållet eller saknar du något i guiden? Kontakta gärna biblioteket eller arkivet.

 

Kung David med harpan. Medeltida glasmålning i korets östfönster. Akvarell av Gustava Meukow, 1892.

Klinte kyrka. Kung David med harpan. Medeltida glasmålning i korets östfönster. Akvarell av Gustava Meukow, 1892. Foto: Lars Kennerstedt (PD). Riksantikvarieämbetet.

På väg till Strängnäs domkyrka 2022. Kommunvapnet med domkyrkans skyddspatroner Petrus (med nyckeln) och Paulus (med svärdet). Foto: Annalena Cronemo (CC BY), Riksantikvarieämbetet.

Alvastra kloster i Östergötland. Klosterkyrkan, den västra gaveln. Bilden troligen från början av 1980-talet. Foto: Pål-Nils Nilsson (CCBY). Riksantikvarieämbetet.

Silte kyrka, Gotland. Jesu födelse. Medeltida glasmålning, ursprungligen i korets norra östfönster, nu i Gotlands museum. Akvarell av Gustava Meukow 1890. Foto: Lars Kennerstedt (PD).

Trönö gamla kyrka. Relikskrin, på långsidan framställs mordet på biskop Thomas Becket i Canterbury domkyrka 1170.

Trönö gamla kyrka. Relikskrin, på långsidan framställs mordet på biskop Thomas Becket i Canterbury domkyrka 1170. Fotograf: Okänd (PD). Riksantikvarieämbetet.

Näs kyrka. Medeltida dopfunt från den gamla kyrkan, nu i Statens historiska museum inv.nr 11508 Medeltida kyrkan revs ca 1880. Akvarell av Knut Petterson 1892 (PD).

Näs kyrka. Medeltida dopfunt från den gamla kyrkan, nu i Statens historiska museum inv.nr 11508 Medeltida kyrkan revs ca 1880. Akvarell av Knut Petterson 1892. Foto: Lars Kennerstedt (PD). Riksantikvarieämbetet.

Vallby kyrka. Senmedeltida järnsmidda dörrar till kyrkan och sakristian. Tuschteckningar av Karl Arosenius 15 december 1890. Foto: Lars Kennerstedt (PD).

Vallby kyrka. Senmedeltida järnsmidda dörrar till kyrkan och sakristian. Tuschteckningar av Karl Arosenius 15 december 1890. Foto: Lars Kennerstedt (PD). Riksantikvarieämbetet.

Barva kyrka. Krönt kvinna ridande på en björn. Detalj av altarduk, nu i Strängnäs domkyrkomuseum, invnr 234. Färglagd teckning av Richard Dybeck. Foto: Lars Kennerstedt (PD). Riksantikvarieämbetet.