Gå till huvudinnehållet

Ämnesguide medeltidens konst och arkitektur

Bilder i arkivet


Alvstra kloster Bengt A Lundberg

Alvastra kloster. Klosterruinen från söder. Foto: Bengt A Lundberg (CCBY).

I arkivet finns omkring 4 miljoner fotografier, tagna från 1860-talet fram till nutid. Många bilder finns i de ämnes- och topografiskt ordnade fotografisamlingarna. Andra bilder ingår i enskilda arkiv efter olika arkivbildare eller i bildsamlingar efter fotografer.

Bilder av kyrkor och andra medeltida objekt

En stor mängd fotografier av medeltida kyrkor, kyrkoinventarier och klosterruiner finns i topografiskt ordnade bildsamlingar över kyrkor, där bilderna är ordnade efter landskap, socken eller stad, samt motivgrupp. I andra samlingar finns bilder av borgruiner och andra medeltida byggnader. Många bilder av medeltida objekt finns också i en samling med teckningar och akvareller. En stor del av den äldre samlingen med bilder av kyrkor, samt handteckningssamlingen är digitaliserade. 

Föremålsbilder

Ett par av de äldre bildsamlingarna innehåller fotografier och teckningar av föremål från olika förhistoriska perioder, respektive från medeltid och nyare tid. Bildmaterialet sträcker sig till cirka 1975 och innehåller främst bilder av föremål ur Historiska museets inventarium, men också ur ”Främmande samling”, det vill säga föremål som finns i till exempel andra museer och hembygdsföreningar. Samlingarna är förutom efter tidsepok också ordnade efter landskap. En del av föremålsbilderna från medeltid/nyare tid är ordnade efter föremålstyp. En förteckning över vilka tidsepoker och föremålstyper som förekommer finns i arkivexpeditionen.

Ikonografiska registret

Ikonografiska registret är ett alfabetiskt och ämnesordnat kortregister med motiv från svenska medeltida kyrkor: kyrkliga föremål, kyrkointeriörer, kalkmålningar. Registret var sökbart efter ämne med fokus på kyrkliga motiv, symbolik och berättelser. Det byggdes upp från 1970- till 1990-tal. Registret består av maskinskrivna kort med tillhörande fotografi, med uppgifter om tolkat motiv, kyrkans namn, var motivet förekommer, placering, datering och upphovsperson. De cirka trettio tusen registerkorten är digitaliserade och är sökbara i Arkivsök sedan 2021. De digitala registerkorten har tillförts ämnesord utifrån deras kategoriserade ämnesord på det fysiska kortet. Nedan en kortfilm där förteckningen till ikonografiska registret visas tillsammans med ett av registerkorten. På registerkortet finns ett fotografi på en kalkmålning av Albertus Pictors föreställande två män som bär en stor druvklase, på kortet  står uppgiften att målningen finns i Täby kyrka.

Arkivsök

Delar av arkivets fotografisamlingar finns digitaliserade och tillgängliga via söktjänsten Arkivsök. Här finns omkring 200 000 digitaliserade och sökbara bilder som illustrerar det mångsidiga arbete som bedrivs inom kulturmiljövården. Här hittar du fotografier, teckningar och akvareller av kyrkor, kyrkoruiner och kyrkoinventarier, men också av andra medeltida byggnader, miljöer och föremål. I bilddatabasen finns många äldre svartvita bilder ur arkivets bildsamlingar, men också mer nutida färgbilder. Riksantikvarieämbetet strävar efter att alla dessa kulturmiljöbilder ska kunna spridas och användas vidare. Bilderna är därför fria att ladda hem och använda. I Arkivsök kan du även ladda hem högupplösta bilder.

Bilder med medeltida motiv på Flickr Commons. Berit Wallenbergs samling

Sedan 2009 visar Riksantikvarieämbetet äldre upphovsrättsfria bilder på bildsajten Flickr CommonsBilderna, som speglar innehållet i arkivets äldre bildsamlingar är ordnade i olika album.

Bilder med medeltida motiv finns i flera album på Flickr Commons. Konsthistorikern och arkeologen Berit Wallenberg har bland annat fotograferat medeltida stadsmiljöer i Tyskland på 1920-talet, i albumet ”Berit Wallenberg – Germany”. De avbildade miljöerna kan ha förstörts under andra världskriget, varför bilderna är av särskilt värde. 

The old Market Square in Hildesheim, Germany
Marktplatz i Hildesheim, Tyskland. Foto: Berit Wallenberg, 1927. Licens: PD Mark.

Bilderna utgör en kulturhistoriskt värdefull tidsdokumentation. Miljöer, byggnader och kyrkor som inte finns kvar idag eller är starkt förändrade har dokumenterats, t.ex. stadsmiljöer i Europa före andra världskriget. Berit Wallenberg (1902-1995) var en svensk konsthistoriker och arkeolog och skrev bland annat boken Tyska byggnader före andra världskriget. I början av 1980-talet överlämnade Berit Wallenberg 25 000 fotografier till arkivet. 

Du hittar Berit Wallenbergs bilder i Kringla, Arkivsök och på Flickr. 

Vill du veta mer om Berit Wallenberg, lyssna till: K-podd 76: Arkiv special – Vem var Berit Wallenberg?

Berit Wallenberg - Germany

Kringla

Kringla logga

Kringla är en samsökstjänst som söker och visar information från svenska museer, arkiv och register. Informationen utgörs av allt från föremål i ett museums samlingar till kulturhistoriskt intressanta byggnader och fornlämningar. Kringla förvaltas av Riksantikvarieämbetet. ​

Riksantikvarieämbetet har cirka 200 000 bilder sökbara i Kringla. Du söker bilderna genom att  gå in på "Detaljerad sök" och välja Typ av objekt: Foto, och Källa: Riksantikvarieämbetet.