Gå till huvudinnehållet

Ämnesguide medeltidens konst och arkitektur

Kulturmiljövård - Riksantikvarieämbetets tidskrift


Riksantikvarieämbetets tidskrift Kulturmiljövård utkom 1989-2004. Nedan hittar du exempel på artiklar ur tidskriften med anknytning till medeltidens konst och arkitektur. Artiklarna kan läsas i sin helhet på nätet.

Fler artiklar om medeltiden i Kulturmiljövård

Riksantikvarieämbetet/Vitterhetsakademiens bibliotek, genomförde ett digitiseringsprojekt under 2021-2023 där tidskriften Kulturmiljövård ingick. Projektet finansierades med medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.