Gå till huvudinnehållet

Ämnesguide medeltidens konst och arkitektur

Sveriges kyrkor, konsthistoriskt inventarium


I serien Sveriges kyrkor, konsthistoriskt inventarium finns ett stort antal kyrkor inventerade och dokumenterade. Med text, bilder och ritningar analyseras varje kyrkobyggnad och dess historia liksom den fasta inredningen och inventarierna.

Forskningsföretaget Sveriges kyrkor med dess redaktionskommitté är avslutat. Volymer i utgivningsserien Sveriges kyrkor ges fortlöpande ut. Utgivare av serien är Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademie, utgivare av enskilda volymer är enskilda aktörer t.ex. Lunds domkyrka, Upplandmuseet, Gotlands museum.

Sveriges kyrkor digitaliserades 2012-2016 i ett projekt på biblioteket med medel från Kungl. Vitterhetsakademien. Alla de 227 digitaliserade delarna hittar du i DiVA. Forskningsföretaget Sveriges kyrkors arkiv finns i ATA se sidan Dokumentation i arkivet

Senast utgivna volymer i serien Sveriges kyrkor

Digitala Sveriges kyrkor

Sveriges kyrkor digitaliserades 2012-2016 i ett projekt på biblioteket med medel från Kungl. Vitterhetsakademien. Alla de 227 digitaliserade delarna hittar du i DiVA. Nedan ett urval av digitala Sveriges kyrkor som behandlar medeltida kyrkor.