Gå till huvudinnehållet

Ämnesguide medeltidens konst och arkitektur

Sveriges kyrkor, konsthistoriskt inventarium


I serien Sveriges kyrkor, konsthistoriskt inventarium finns ett stort antal kyrkor inventerade och dokumenterade. Med text, bilder och ritningar analyseras varje kyrkobyggnad och dess historia liksom den fasta inredningen och inventarierna.

Sveriges kyrkor digtaliserades 2012-2016 i ett projekt på biblioteket med medel från Kungl. Vitterhetsakademien. Alla de 227 digitaliserade delarna hittar du i DiVA. Företaget Sveriges kyrkors arkiv finns i ATA se sidan Dokumentation i arkivet

Nedan visas ett urval ur Sveriges kyrkor som behandlar medeltida kyrkor.