Gå till huvudinnehållet

Ämnesguide medeltidens konst och arkitektur

Enköping

Gamla Lödöse

Nyköping

Lyckå

Skara

Skänninge

Medeltidsstaden - rapportserie

Medeltidsstaden baserades på ett vetenskapligt projekt som genomfördes under 1970–1980-talen och innebar inventering och analys av arkeologiskt material från landets äldsta städer. Projektet bekostades med anslag från bland annat Riksbankens Jubileumsfond och Statens humanistiska forskningsråd. Projektet "Den tidiga urbaniseringens konsekvenser för nutida planering" (Medeltidsstaden) var ett omfattande projekt. Det innebar en genomgång av arkeologiskt material från samtliga medeltida städer. Ett av projektets huvudsyften var att ge ett underlag för den praktiskt antikvariska verksamheten. Projektet resulterade i ett 70-tal rapporter. 

Riksantikvarieämbetet/Vitterhetsakademiens bibliotek, genomförde ett digitiseringsprojekt under 2021-2023 där rapportserien Medeltidsstaden ingick. Projektet finansierades med medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag. Samtliga utgivna rapporter av Medeltidsstaden finns nu att läsa i sin helhet. Nr: 66, 70, 72, 74 och 76 av Medeltidsstaden gavs aldrig ut.