Gå till huvudinnehållet

Ämnesguide medeltidens konst och arkitektur

Sockenkyrkorna, kulturarv och bebyggelsehistoria

I projektet Sockenkyrkorna, kulturarv och bebyggelsehistoria har samtliga kyrkor i landet, bevarade och försvunna, för första gången studerats samlat. Det blir därigenom möjligt att dra kvantitativa slutsatser för hela landet och för hela det långa skedet från kyrkobyggandets äldsta tid till 1950. Landskap och regioner kan jämföras med varandra på ett sätt som inte tidigare varit möjligt. Detsamma gäller för olika byggnadsskeden. Eftersom ingen annan kategori av byggnader har en motsvarande kronologisk och geografisk utbredning är detta ett viktigt steg framåt för hela den bebyggelsehistoriska forskningen.

Projektet Sockenkyrkorna, kulturarv och bebyggelsehistoria pågick åren 1996–2001 och var ett samarbete mellan universiteten i Stockholm, Uppsala och Umeå och Riksantikvarieämbetet med stöd av Riksbankens Jubileumsfond och Vitterhetsakademien.