Gå till huvudinnehållet

Ämnesguide medeltidens konst och arkitektur

Välkommen 

Guiden är till för dig som vill orientera dig om bibliotekets och arkivets källor inom medeltidens konst och arkitektur. Vår inriktning är främst svensk, nordisk och västerländsk medeltid. Kyrkor och kyrkoinredning är starka ämnen hos oss. Här får du tips på böcker, tidskrifter och artiklar. Du får också information om hur du söker fram litteratur, bilder och arkivmaterial.

Har du frågor om innehållet eller saknar du något i guiden? Kontakta gärna biblioteket eller arkivet.

 

Härnevi kyrka. Gris spelar orgel. Kalkmålning, utförd av Albertus Pictor. Foto: Lennart Karlsson (CC BY). Riksantikvarieämbetet.

På väg till Strängnäs domkyrka 2022. Kommunvapnet med domkyrkans skyddspatroner Petrus (med nyckeln) och Paulus (med svärdet) på gatubrunn. Foto: Annalena Cronemo (CC BY), Riksantikvarieämbetet.

Hejde kyrka. Syndafallet. Medeltida glasmålning i korets östfönster. Akvarell av Gustava Meukow, augusti 1892 Foto: Lars Kennerstedt (PD). Riksantikvarieämbetet.

Kung David med harpan. Medeltida glasmålning i korets östfönster. Akvarell av Gustava Meukow, 1892.

Klinte kyrka. Kung David med harpan. Medeltida glasmålning i korets östfönster. Akvarell av Gustava Meukow, 1892. Foto: Lars Kennerstedt (PD). Riksantikvarieämbetet.

Silte kyrka, Gotland. Jesu födelse. Medeltida glasmålning, ursprungligen i korets norra östfönster, nu i Gotlands museum. Akvarell av Gustava Meukow 1890. Foto: Lars Kennerstedt (PD).

Rödene gamla kyrka (Västergötland). Den medeltida dopfuntens cuppa (skål) med framställningar av drakar,

Rödene gamla kyrka. Den medeltida dopfuntens cuppa (skål) med framställningar av drakar, Guds lamm och Syndafallet. Dopfunten nu i Statens historiska museum (inv.nr. 5629). Tuschteckning av Sven Brandel 1916. Foto: Lars Kennerstedt (PD). Riksant

Södra Råda gamla kyrka. Medeltida målningar i långhusets valv.

Södra Råda gamla kyrka. Medeltida målningar i långhusets valv. Färglagd teckning av Bror Almquist den 8 augusti 1891. Foto: Lars Kennerstedt (PD). Riksantikvarieämbetet.

Heliga Trefaldighetskyrkan. Kalkmålning från 1400-talet i travé 1 på sköldbåge framtagen 1896.

Heliga Trefaldighetskyrkan. Kalkmålning från 1400-talet i travé 1 på sköldbåge framtagen 1896. S. Franciskus intar en måltid, möjligen med S. Klara. Akvarell från 1909. Foto: Lars Kennerstedt (PD). Riksantikvarieämbetet.

Lunds domkyrka. Sida på brunnskar i kryptan, som föreställer en kung och en köpman.

Lunds domkyrka. Sida på brunnskar i kryptan, som föreställer en kung och en köpman. Reliefen bär årtalet 1513 och tänkespråk, och är tillskriven Adam van Düren. Pennteckning. Foto: Lars Kennerstedt (PD). Riksantikvarieämbetet.