Gå till huvudinnehållet

Ämnesguide numismatik

Dokumentation i arkivet


Arkivhyllor

Foto Anna Rode (CC BY)

I Riksantikvarieämbetets arkiv (ATA) hittar du material som rör numismatik. Här får du några förslag på var du kan leta. För det mesta finns en arkivförteckning att använda som sökhjälpmedel. Arkivförteckningarna är till stor del sökbara i Nationell Arkivdatabas (NAD). Vissa förteckningar finns ännu inte i NAD, utan endast på papper i arkivexpeditionen.

Ämbetsarkiven

Riksantikvarieämbetets arkiv är uppdelad i sex ämbetsarkiv och här ingår också t.ex. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens arkiv, 1753-1975. Ämbetsarkiven består av skrivelser, ritningar och fotografier, som rör byggnader, fasta fornlämningar eller kulturmiljöer. Den största och mest efterfrågade serien i ämbetsarkiven är den topografiska serien som är ordnad efter landskap och stad/socken och by/plats.

Eftersom ämbetsarkivet består av verkets tjänstehandlingar, blir innehållet i arkivet bestämt av arbetsuppgifterna och organisationen, som genomgått många förändringar under tidernas lopp. Ämbetsarkivets viktigaste och mest använda serier består av skrivelser, ritningar och fotografier, som rör byggnader, fasta fornlämningar eller kulturmiljöer. Handlingarna är indelade efter landskap samt stad eller socken. Därunder söker man på olika slags beteckningar, t.ex. gårdsnamn, bynamn, kvartersnamn, fastighetsbeteckning. Eftersom handlingarna sträcker sig långt tillbaka i tiden och fastighetsbeteckningarna har ändrats många gånger, har det inte varit möjligt att göra underindelningen konsekvent.

Antikvitetskollegiet och Antikvitetsarkivet 1666-1785 (Ämbetsarkivet 1)

Vitterhetsakademien och riksantikvarien 1753/1786-1923 (Ämbetsarkiv 2)

Vitterhetsakademien och Riksantikvarieämbetet (1923 - 1975) Ämbetsarkiv 3, Kungliga Myntkabinettet