Gå till huvudinnehållet

Ämnesguide numismatik

Nyinkomna böcker efter tema, ett urval


Här finns tips på nyinkommen litteratur inom numismatik. Böckerna finns i tryckt form i biblioteket och går att beställa via bibliotekskatalogen Vitalis. Klicka på titeln för att komma vidare till  bibliotekskatalogen. Om boken är en e-bok behöver du logga in med din inloggningskod till Open Athens för att läsa boken digitalt. 

Antiken

Den del av den numismatiska samlingen som vi kallar ”Antiken” innehåller litteratur som handlar om tiden för den allra första myntningen fram till och med de första århundradena efter vår tideräknings början.

Sverige

I den svenska delen av samlingen hittar du det mesta som skrivits om numismatik och som har anknytning till Sverige.

Norden

 

Världen

Biblioteket har numismatisk litteratur från stora delar av världen men från de länder som ligger geografiskt närmast oss är samlingarna störst.

Sedlar

Sedlarnas historia, men även sedelmotiv, sedelförfalskning och särskilda sedelsamlingar behandlas i den här litteraturen.

Polletter

Även om pengarnas ersättningsmedel, polletter, finns det mycket skrivet. Det här ämnet innehåller också intressant företagshistoria.

Medaljer

Bibliotekets samling av litteratur om medaljhistorien behandlar främst konstnärerna, motiven och medaljutgivarna men även medaljernas funktion i samhället.