Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Ämnesguide byggnadsvård

En ingång till olika resurser med byggnadsvård i fokus

Dokumentation i arkivet


Foto: Anna Rode (CC BY)

Dokumentation om byggnadsvård i arkivet

I den så kallade topografiska serien kan du söka efter arkivmaterial som rör kyrkor och byggnadsminnen, framförallt statliga. Handlingar som kan vara av intresse för byggnadsvårdsfrågor är t ex byggnadsantikvariska rapporter som har upprättats för att dokumentera en åtgärd, eller konserveringsrapporter. Handlingarna hör till ärenden som Riksantikvarieämbetet har varit delaktiga i. Dokumentation kan även ha skickats in till Riksantikvarieämbetet för kännedom.

För vissa byggnadsminnen kan det även finnas dokumentation i Kulturhistoriska byråns arkiv, som förvaras hos oss. Arkivförteckningen är sökbar i Nationell Arkivdatabas (NAD).

Kulturhistoriska byråns handlingar om kyrkor är insorterade i den topografiska serien.

Bilder i arkivet

Den topografiska serien och den Kulturhistoriska byråns arkiv (se ovan) innehåller förutom skriftligt material även fotografier och andra bilder. Bildmaterial beställs fram på samma sätt som övrigt arkivmaterial. 

Digitaliserade bilder kan sökas i Forndok och Kringla.

  • Sök i Forndok

    Välj avancerad sök och objekttypen Arkivhandling. För att välja att enbart söka efter fotografier väljer du ”Fotografi” i vallistan för Handlingstyp. Vill du söka efter teckningar väljer du ”Teckning” i vallistan för Handlingstyp.

    Söker du efter bilder av en byggnad kan du skriva in byggnadens namn i fältet Titel eller Plats. I fältet Upphovsman kan du skriva in fotografens eller konstnärens namn. Namn skrivs på formatet Efternamn, Namn.

    Använd gärna * i dina sökningar för att få fler träffar, för att täcka in alternativa stavningar och former av ord eller namn.

  • Sök i Kringla