Gå till huvudinnehållet

Ämnesguide byggnadsvård

En ingång till olika resurser med byggnadsvård i fokus

Dokumentation i arkivet


Foto: Anna Rode (CC BY)

Dokumentation om byggnadsvård i arkivet

I den så kallade topografiska serien kan du söka efter arkivmaterial som rör kyrkor och byggnadsminnen, framförallt statliga. Handlingar som kan vara av intresse för byggnadsvårdsfrågor är t ex byggnadsantikvariska rapporter som har upprättats för att dokumentera en åtgärd, eller konserveringsrapporter. Handlingarna hör till ärenden som Riksantikvarieämbetet har varit delaktiga i. Dokumentation kan även ha skickats in till Riksantikvarieämbetet för kännedom.

För vissa byggnadsminnen kan det även finnas dokumentation i Kulturhistoriska byråns arkiv, som förvaras hos oss. Arkivförteckningen är sökbar i Nationell Arkivdatabas (NAD).

Kulturhistoriska byråns handlingar om kyrkor är insorterade i den topografiska serien.

Bilder i arkivet

Den topografiska serien och den Kulturhistoriska byråns arkiv (se ovan) innehåller förutom skriftligt material även fotografier och andra bilder. Bildmaterial beställs fram på samma sätt som övrigt arkivmaterial. 

Digitaliserade bilder kan sökas i Arkivsök och Kringla.