Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Ämnesguide byggnadsvård

En ingång till olika resurser med byggnadsvård i fokus

Byggnadsantikvariska rapporter


Arnö kyrka

Arnö kyrka. Foto: Bengt A Lundberg, (CCBY)

I samband med antikvarisk medverkan i ett byggprojekt sammanställs ofta en antikvarisk rapport. Antikvariska rapporterna från de senaste åren finns ofta publicerade på webben på de olika länsmuseernas och de andra kultuvårdsaktörernas hemsidor samt i Forndok. Äldre rapporter finns i arkiv och bibliotek.

Digitala rapporter i Forndok

I Forndok kan du söka efter byggnadsantikvariska rapporter som har inkommit till Riksantikvarieämbetets arkiv från år 2018 och framåt. Rapporterna kan i enstaka fall vara från tidigare år.

Så här söker du fram byggnadsantikvariska rapporter i Forndok:

  1. välj ”Avancerad sök”
  2. välj delarkiv: Riksantikvarieämbetet >Bebyggelseinformation> Inkomna bebyggelseantikvariska rapporter
  3. välj Objekttyp: Publikation
  4. fyll i sökord i fritextfältet eller i sökfälten nedanför. 

Sök tryckta byggnadsantikvariska rapporter Vitalis

 

Använd sökorden byggnadsvård och rapp för att få träff på en byggnadsantikvarisk rapport.

Exempel på sökord:

byggnadsvård rapp växjö

byggnadsvård rapp kvarnar

Kontakta biblioteket om du vill ha hjälp att söka. Du kan beställa de tryckta rapporterna till ditt lokala bibliotek via fjärrlån.

Logga in i Vitalis

Byggnadsantikvariska rapporter att läsa på skärmen

Byggnadsantikvariska rapporter i arkivet

Byggnadsantikvariska rapporter som har inkommit till arkivet före 2018 finns i den så kallade topografiska serien. För att hitta en rapport behöver du ha uppgift om landskap, socken/stad och fastighet/platsnamn. Dessa rapporter är inte digitaliserade, utan måste beställas fram.