Skip to main content

Ämnesguide museer och museologi

Sök böcker


Biblioteket bevakar och köper löpande in litteratur inom museiområdet. Den tryckta samlingen består av bland annat av böcker, uppsatser och rapporter. Biblioteket har också en mindre mängd elektroniska böcker. 

Sök i bibliotekets katalog Vitalis

 

I Vitalis kan du söka efter både tryckt och elektroniskt material.

Logga in i Vitalis

Sök Riksantikvarieämbetets egna publikationer i DiVA

Du hittar Riksantikvarieämbetets rapporter, publikationer, Fornvännen, Fornminnesföreningens tidskrifter, Sveriges kyrkor och Riksutställningars publikationer i DiVA

Sök äldre litteratur i katalog -1974

Katalog -1974 är en inskannad version av bibliotekets gamla lappkatalog. Här hittar du litteratur tryckt före 1975. Börja alltid med att söka i Vitalis eftersom den även innehåller en hel del äldre litteratur. Hittar du inte vad du söker i Vitalis gå då vidare till Katalog -1974.