Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Ämnesguide museer och museologi

Böcker efter tema, ett urval


De flesta böckerna finns i tryckt form i biblioteket . Det går att beställa via bibliotekskatalogen Vitalis. Om boken är en e-bok behöver du logga in med din inloggningskod till Open Athens för att läsa boken digitalt. Några titlar har också öppen tillgång vilket betyder att boken finns elektroniskt och kan läsas direkt. 

Kontakta biblioteket@raa.se om du saknar inloggningsuppgifter.

Administration, ledning och kommunikation

Curatering

Litteratur som rör kunskapsuppbyggnad om museernas samlingar, i form av forskning och utställningsarbete

Digitalisering och nya medier

Etik

Litteratur om museernas etiska dilemman och förhållningssätt. Här ryms även ämnen som ansvarsfull samlingsförvaltning, museernas samverkan med det omgivande samhället och representativiteten i museernas arbete. Temat omfattar även litteratur inom området hotat kulturarv och repatriering.

Museer och samhället 

Museologi och museistudier

Pedagogik och lärande

Samlingsförvaltning

Litteratur om att planera, organisera och följa upp arbetet med museisamlingar. Här finns också litteratur om museernas arbete med riskhantering och förebyggande konservering. 

Utställningar 

Utställningskataloger

Utställningskataloger ur bibliotekets samlingar.