Skip to main content

Ämnesguide museer och museologi

Riksantikvarieämbetets publikationer inom museiområdet


Riksantikvarieämbetet har gett ut egna publikationer inom området museer. De är sökbara publikationsplattformen DiVA.

 

Exempel på publikationer

Samlingsforum


Samlingsforum är ett nätverk för alla som arbetar med samlingsförvaltning. En gång per år arrangeras ett seminarium för utbyte av erfarenheter och diskussion av aktuella ämnen. 

Branschforum för konsthantering


För första gången någonsin arrangerades ett branschforum för de som arbetar med hantering av konst och kulturarv. Forumet 2019 arrangerades av Riksantikvarieämbetet i samarbete med Prins Eugens Waldemarsudde. Fokus var nätverkande och att belysa de branschgemensamma utmaningarna. Cirka 70 deltagare hade samlats för att dela erfarenheter kring hantering, säkerhet, lån, bevarande och arbete med konstnärliga värden.