Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Ämnesguide museer och museologi

Bilder i arkivet


undefined

Foto Anna Rode (CCBY)

I arkivet finns omkring 4 miljoner fotografier, tagna från 1860-talet fram till nutid. Många bilder är ordnade efter ämnesområden, som t.ex. kyrkor, fornlämningar eller föremål, samt efter landskap, socken/stad och plats.  Andra bilder ingår i enskilda arkiv efter olika arkivbildare eller i bildsamlingar efter fotografer. En stor del av bilderna är tagna inom verksamheten vid Riksantikvarieämbetet, och t.o.m. 1998 också inom verksamheten vid Statens Historiska Museum. 

Föremålsbilder

Ett par av de äldre bildsamlingarna innehåller fotografier och teckningar av föremål från olika förhistoriska perioder, respektive från medeltid och nyare tid. Bildmaterialet sträcker sig till cirka 1975 och innehåller främst bilder av föremål ur Historiska museets inventarium, men också ur ”Främmande samling”, det vill säga föremål som finns i till exempel andra museer och hembygdsföreningar. Samlingarna är förutom efter tidsepok också ordnade efter landskap. En del av föremålsbilderna från medeltid/nyare tid är ordnade efter föremålstyp. En förteckning över vilka tidsepoker och föremålstyper som förekommer finns i arkivexpeditionen.

​Foton av museer

Det äldre bildmaterialet inkluderar många fotografier av Historiska museets olika lokaler, utställningar, personal och annat som dokumenterar verksamheten. Utställningsfotografier från senare tid återfinns i Statens historiska museums arkiv, serie K3 Tillfälliga utställningar - fotografier.

I den äldre bildsamlingen med fotografier av profana byggnader finns fyra mappar med fotografier från andra museer och några hembygdsgårdar. Det är fotografier av exteriörer, interiörer, utställningar, samt även en del föremål. Bildsamlingen sträcker sig till cirka 1975, men bilderna är oftast äldre.

Digitala resurser

Här nedan presenteras Kringla och Kulturmiljöbild (KMB) som innehåller digitala bilder med motiv från museiområdet.

Kringla

Kringla logga

Kringla är en samsökstjänst som söker och visar information från svenska museer, arkiv och register. Informationen utgörs av allt från föremål i ett museums samlingar till kulturhistoriskt intressanta byggnader och fornlämningar. Kringla förvaltas av Riksantikvarieämbetet. som har cirka 200 000 bilder inlagda. Du söker bilderna genom att  gå in på "Detaljerad sök" och välja: Typ av objekt: Foto, och Källa: Riksantikvarieämbetet.