Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Ämnesguide arkeologi

Studentuppsatser i arkeologi


Biblioteket har samlat  studentuppsatser i arkeologi, främst från 1980-talet till 2000-talet. Uppsatserna kommer framförallt från de arkeologiska institutionerna vid Stockholms- och Uppsala universitet. 

  • Sök studentuppsatser genom att till exempel kombinera  ordet  "uppsats*  med valfritt begrepp som institution, landskap eller ämne. Använd trunkering * så får du med olika ändelser som kan finnas. 

          Exempel:

          uppsats* arkeologi* inst*

          uppsats* närke

         uppsats* fornborg*

Sök i bibliotekets katalog Vitalis

 

I Vitalis kan du söka efter både tryckt och elektroniskt material.

Logga in i Vitalis