Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Ämnesguide arkeologi

Riksantikvarieämbetets FoU-publikationer 


Resultaten från genomförda FoU-projekt redovisas ofta i olika typer av publikationer och artiklar. En del publikationer ges ut av Riksantikvarieämbetet och många finns publicerade via open access. Vissa publikationer har getts ut av andra förlag eller direkt i universitetens olika skriftserier. Det är författaren/projektet som ansvarar för innehållet, inte Riksantikvarieämbetet.

Exempel på FoU-publikationer inom arkeologi

Klicka på omslaget för att se publikationen i fulltext.