Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Ämnesguide arkeologi

Arkeologi i Sverige 1991-2005


Arkeologisk undersökning,Häggum, Västergötland, Sweden

Foto Björn Allard (PDM)

Arkeologi i Sverige 1991-2005 är en databas som omfattar nio län över arkeologiska utredningar och undersökningar som utförts just mellan dessa år. Före 1991 publicerades  Arkeologi i Sverige som tidskrifter i en bokserie som går tillbaka ända till 1964. Dessa går att söka i bibliotekskatalogen Vitalis. Från och med 2019 kan du hitta information om arkeologiska undersökningar i Arkivsök.