Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Ämnesguide arkeologi

Arkeologiska rapporter


 

Härdar och kvarts En stenåldersboplats i Krokek, Östergötland
Nyupptäckta stenåldersboplatser i Huddinge
Den skärviga stenen i Perstorp
Gröna Lund

Digitala rapporter i Arkivsök

I söktjänsten Arkivsök hittar du digitala arkeologiska rapporter och publikationer som rapporteras in från arkeologiska uppdrag. Inrapporterade rapporter finns från 2013 och framåt. Även vissa äldre rapporter finns i Arkivsök och mer läggs till regelbundet. 


Arkeologiska rapporter i biblioteket 

Biblioteket har samlat tryckta rapporter från Riksantikvarieämbetets uppdragsverksamhet  och från privata arkeologiföretag från 1970-talet fram till 2012. Därefter finns enstaka rapporter i  tryckt form. Du söker rapporterna i bibliotekets katalog Vitalis.  

  • Sök arkeologiska rapporter i Vitalis t ex genom att kombinera orden arkeologisk* rapport* med något eller flera av dessa: landskap (tex Skåne, socken (t ex Aspö) , arkeologisk period ( t ex stenålder*). Använd trunkering * så får du med alla olika ändelser som kan finnas.  Exempel: arkeologisk* rapport* Skåne

Sök i bibliotekets katalog Vitalis

 

I Vitalis kan du söka efter både tryckt och elektroniskt material.

Logga in i Vitalis


Arkeologiska rapporter i arkivet

I arkivet hittar du arkeologiska rapporter fram till år 2019 i den så kallade topografiska serien. För att hitta en rapport behöver du ha uppgift om landskap, socken och fastighet/platsnamn. 

Arkeologiska rapporter från år 2019 och framåt ska istället sökas via Arkivsök.