Gå till huvudinnehållet

Ämnesguide arkeologi

Fornlämningar och föremål


Fornsök är en webbaserad söktjänst som innehåller information om alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige, både på land och i vatten. Fornsök har också ett sökbart register för planerade, pågående eller avslutade arkeologiska uppdrag i Sverige. Du kan söka fram lämningar och uppdrag direkt i kartan eller via textfält.

Fornsök är utvecklat av Riksantikvarieämbetet och informationen om fornlämningar och uppdrag är sökbar för alla. 


 

Kringla logga

Kringla är en samsökstjänst som söker och visar information från svenska museer, arkiv och register. Informationen utgörs av allt från föremål i ett museums samlingar till kulturhistoriskt intressanta byggnader och fornlämningar. I Kringla finns uppgifter om en stor mängd arkeologiska föremål.

Du kan söka fram föremål genom att skriva typ av föremål i fritextfältet. Avgränsa sedan sökresultatet genom att filtrera din sökning på exempelvis på ämne, landskap, tidsperiod med mera. Vill du göra en mer ingående sökning välj Detaljerad sök. 

 


Historiska museets logga

Historiska museets föremålsdatabas

Sök i samlingarna är en söktjänst för forskare, studenter och verksamma i kulturmiljövården. Historiska museet har en av norra Europas största samlingar av arkeologiska föremål, ben och kyrklig konsthistoria - här får du tillgång till de delar av samlingarna som är digitaliserade.