Gå till huvudinnehållet

Svenska fornminnesföreningen och Riksantikvarieämbetet

Fornvännen – en fusion mellan SFF och RAÄ

Ett viktigt mål för Svenska Fornminnesföreningen var att informera om sin verksamhet och att sprida kunskap i frågor som rörde arkeologi, konsthistoria och vården av kulturarv. Redan samma år föreningen bildades utkom första numret av deras tidskrift, Svenska fornminnesföreningens tidskrift. I den kunde man läsa om allt från folkvisor, gamla ordspråk till arkeologiska undersökningar. Tidskriften blev på därför mycket betydelsefull för spridningen av kunskap om forskning och fornminnesvård. Samtidigt kom den att fungera som en enande länk mellan redan aktiva medlemmar och som inspiration i värvningen av nya fornvänner till föreningen.

Det sista numret av Svenska fornminnesföreningens tidskrift gavs ut 1906. Genom en fusion mellan föreningens tidskrift och Vitterhetsakademiens tidskrift Månadsblad ersattes dessa med akademiens nya tidskrift Fornvännen som fortfarande ges ut fyra gånger per år. Sammanslagningen kan även ses som en markering och tillika signal att både privata och professionella fornälskare behövdes för att  bedriva en effektiv vård av kulturarvet.