Gå till huvudinnehållet

Svenska fornminnesföreningen och Riksantikvarieämbetet

Svenska Fornminnesförenings tidskrift

Ett viktigt mål med Svenska Fornminnesföreningens tidskrift var att informera om verksamheten och att sprida kunskap i frågor som rörde arkeologi och vården av kulturhistoriska inslag. Redan samma år föreningen bildades utkom första numret av tidskriften. Nedan finner ni några exempel på artiklar som publicerades fram till 1906 då tidskriften lades ned. I DiVA finns alla nummer ur tidskriften

Loading ...

Svenska Fornminnesföreningens sommarmöten

I föreningens första stadgar angavs att dess ledamöter varje år skulle sammanträda i Stockholm någon gång under februari månad. Därtill skulle alla medlemmar få möjlighet att mötas varje sommar i någon ort i landet "som förete ett större intresse i arkäologiskt eller konsthistoriskt hänseende. Vid dessa möten hålles ett eller flere föredrag, helst rörande ortens fornminnesmärken, hvarefter förhandlingar ega rum öfver den svenska fornforskningens intresse i allmänhet". 

Det tre första sommarmötena ägde i tur och ordning rum i Växjö, Örebro och Visby. Vad som dryftades under dessa möten och vad deltagarna fick vara med om kan man läsa om i Svenska Fornminnesföreningens tidskrift.

Loading ...