Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad

Svenska fornminnesföreningen och Riksantikvarieämbetet

Böcker om och av Svenska Fornminnesföreningen i Vitterhetsakademiens bibliotek

Vitterhetsakademiens bibliotek ingår i Riksantikvarieämbetet och är ett offentligt vetenskapligt specialbibliotek. Namnet kommer av att Riksantikvarieämbetet och Kungl. Vitterhetsakademien hörde ihop fram till 1975.

Svenska Fornminnesföreningen har under sin 150-åriga existens producerat mycket litteratur som berör svensk arkeologi och kulturminnesvård. Utöver Svenska Fornminnesföreningens tidskrift från åren 1870–1906 gav föreningen under 1920-talet ut tidskriften Hävd och hembygd. Därtill har föreningen både stöttat och givit ut en stor mängd böcker, bland dem Arkeologiska studier tillägnade H. K. H. Kronprins Gustaf Adolf (1932), Jorden ger (1931) och Svenska konstminnen från medeltiden och renässansen (1869-1916)


Svenska konstminnen från medeltiden och renässansen

I verket beskrivs kulturhistoriska byggnader och dess interiörer med färglagda illustrationer i form av planscher. Här kan ni se några av planschverken.