Gå till huvudinnehållet

Svenska fornminnesföreningen och Riksantikvarieämbetet

Svenska Fornminnesföreningen i Riksantikvarieämbetets arkiv

Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) i Stockholm är Riksantikvarieämbetets myndighetsarkiv. Där finner du handlingar ända från myndighetens grundande i början av 1600-talet. En stor del av Svenska Fornminnesföreningens efterlämnade handlingar finns bevarade i detta arkiv. SFF:s handlingar överlämnades till myndigheten 1979 och innehåller material från föreningens bildande och än idag tar myndigheten emot handlingar såsom mötes- och bokföringshandlingar och korrespondens.

Materialet är rikligt och speglar SFF:s långa och intressanta historia fram till i idag. Här kan du bland annat ta del av mötesprotokoll, skrivelser, årsberättelser, korrespondens, stadgar, medlemsregister, stipendieansökningar, diverse manuskript i skilda ämnen men också fotografier tagna under deras många möten och resor.

                          

Svenska Fornminnesföreningens förslag till stadgar och föreningens äldsta protokoll från 1869, ur föreningens samling i Riksantikvarieämbetets arkiv (ATA).


Klicka på bilden för att komma till den Riksarkivets Nationella Arkivdatabasen (NAD).