Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad

Svenska fornminnesföreningen och Riksantikvarieämbetet

Svenska Fornminnesföreningen i Riksantikvarieämbetets arkiv

Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) i Stockholm är Riksantikvarieämbetets myndighetsarkiv. Där finner du handlingar ända från myndighetens grundande i början av 1600-talet. En stor del av Svenska Fornminnesföreningens efterlämnade handlingar finns bevarade i detta arkiv. SFF:s handlingar överlämnades till myndigheten 1979 och innehåller material från föreningens bildande och än idag tar myndigheten emot handlingar såsom mötes- och bokföringshandlingar och korrespondens.

Materialet är rikligt och speglar SFF:s långa och intressanta historia fram till i idag. Här kan du bland annat ta del av mötesprotokoll, skrivelser, årsberättelser, korrespondens, stadgar, medlemsregister, stipendieansökningar, diverse manuskript i skilda ämnen men också fotografier tagna under deras många möten och resor.

                          

Svenska Fornminnesföreningens förslag till stadgar och föreningens äldsta protokoll från 1869, ur föreningens samling i Riksantikvarieämbetets arkiv (ATA).


Klicka på bilden för att komma till den Riksarkivets Nationella Arkivdatabasen (NAD).