Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Digital utställning - Jämställt kulturarv - Demokrati 100 år

Jämställd kulturarvsvård

Välkommen till den digitala utställningen

Jämställt kulturarv - Demokrati 100 år

 

1921 infördes allmän rösträtt i Sverige. Det var ett viktigt steg i demokratins utveckling som även kom att påverka synen på kulturarv och möjligheten att utbilda sig och arbeta inom yrken som arkeologi och kulturvård. Denna utveckling vill vi spegla genom att visa på det nära sambandet mellan kulturarv och demokrati och hur det gick till då kvinnor tog steget in i den offentliga kulturvården. Materialet är till största delen hämtat ur de rika samlingar som finns i Riksantikvarieämbetets bibliotek och arkiv.