Gå till huvudinnehållet

Digital utställning - Jämställt kulturarv - Demokratin 100 år

Jämställd kulturarvsvård

Barn och unga

Grävande barn

Foto: Bernhard Salin (beskuren), 1899, Public Domain.

Barn och unga har länge varit målgrupp för arrangemang och aktiviteter som rör kulturarv. Detta gäller inte minst landets museer som producerar utställningar som särskilt riktar sig till dem. Däremot är det först under senare tid man börjat diskutera barn och ungas perspektiv på kulturarv och som skapare av sitt egna kulturarv. Det drivs idag flera projekt på dessa teman och på Stockholms universitet finns ett särskilt Centrum för barnkulturforskning

Barns rättigheter

Barns och ungas rättigheter har genom historien ökat tack vare olika lagar, konventioner och bildandet av olika organisationer. Redan 1833 infördes en lag om att barn under nio år inte fick arbeta. Men inom jordbruket och andra typer av jobb, såsom "grovisar" vid arkeologiska utgrävningar, fortsatte dock barn att arbeta in på 1900-talet. 1924 antog FN en deklaration som Rädda Barnen och dess grundare Eglantyne Jebb arbetat fram. Och 1971 bildades den svenska organisationen Barnens rätt i samhället (BRIS). Ytterligare ett steg togs 2008 då Sverige ratificerade FN:s Barnkonventionen som är ett rättsligt avtal bestående av 54 artiklar. Konventionen slår bland annat fast att barn är individer med egna rättigheter, att de har yttrandefrihet och att de har rätt att delta i det kulturella och konstnärliga livet. 

Bilder ur vårt arkiv

 

Litteraturtips

Children, childhood and cultural heritage

Författare: Kate Darian-Smith och Carla Pascoe

Children, Childhood and Cultural Heritage explores how the everyday experiences of children, and their imaginative and creative worlds, are collected, interpreted and displayed in museums and on monuments, and represented through objects and cultural lore. Young people constitute up to half the population of any given society, but their lives are inescapably influenced by the expectations and decisions of adults.

Vems kulturarv möter barnen på museerna

Författare: Anna Sparrman 

Kult : en ny tidskrift från Svenskt kulturarv

Barn är en viktig målgrupp för kulturarvsinstitutioner som museer. Det råder ingen tvekan om att barn är framtidens museibesökare och traditionsbärare.

International Thinking on Children in Museums: A Sociocultural View of Practice

International Thinking on Children in Museums: A Sociocultural View of Practice

Författare: Sharon E. Shaffer

International Thinking on Children in Museums introduces current research, theory, and practice about young learners in museums around the world. The book imparts vital knowledge about the nature of childhood and children’s learning that will improve understanding of the very youngest museum-goers.

Arkeologi om barn : [The archaeology of children]

Författare: Barbro Johnsen och Stig Welinder

Kult : en ny tidskrift från Svenskt kulturarv