Gå till huvudinnehållet

Digital utställning - Jämställt kulturarv - Demokratin 100 år

Jämställd kulturarvsvård

Hanna Rydh 1891-1964

Foto: Okänd, 1940, Public Domain

Hanna Rydh började studera 1910 på Stockholms högskola, för att sedan studera vidare vid Uppsala universitet. Hon var den första kvinnan i Sverige som disputerade i ämnet nordisk och jämförande fornkunskap, arkeologi, 1919, alltså samma år som den allmäna rösträtten antogs. Avhandlingen behandlade ämnet Dosformiga spännen från vikingatiden. 

Hon var tidigt engagerad i kvinnorörelsen och blev 1921 vice ordförande i Fredrika Bremerförbundets Stockholmskrets. Men hon hade även ett internationellt engagemang och var medlem av den svenska NF-delegationen i Geneve 1938 och ordförande i Svensk-Indiska föreningen 1949-1957. Senare blev hon ordförande i International Alliance of Women.

 Hon deltog redan på 1910-20-talen i undersökningar på Adelsö, ön bredvid Birka, Stockholms län. Resultaten publicerades i Förhistoriska undersökningar på Adelsö. Birger Nerman skriver i Fornvännen, 1965, att hon i sitt arbetet lämnade "mycket detaljerade redogörelser för sina undersökningar, både av själva utgrävningarna och fornsaksmaterialet; hon nådde här värdefulla kronologiska resultat rörande vissa tidigare föga kända gravtyper. Hennes arbete var den dittills utförligaste publikationen över en begränsad, väl undersökt bygds forntid i Mellan-Sverige."

Hela Hannas utgivning hittar du i Vitterhetsakademiens bibliotek.

Bilder tagna av Hanna Rydh