Gå till huvudinnehållet

Digital utställning - Jämställt kulturarv - Demokratin 100 år

Jämställd kulturarvsvård

Agnes Branting 1862-1930

Foto: Svenskt Porträttgalleri, 1901, Wikipedia, Public Domain.

Agnes Branting studerade vid Slöjdföreningens skola och Tekniska skolan i Stockholm på 1880-talet. Hon var textilkonstnär och konservator med inriktning på vård av kyrkliga textilier. 1904 grundade hon textilateljén Licium, vars huvudsakliga uppgift var tillverkning av kyrkliga textilier. 

1908 grundade Agnes textilkonserveringsateljén Pietas som bland annat arbetade med textilfynd från Birka. Hon blev banbrytande inom textilforskningen och uppmärksammades bland annat för sin forskning på den medeltida textilkonsten i Sverige. Sigurd Curman beskriver henne som "en av de betydelsefullaste pionjärerna för svensk textilkonst i vidaste bemärkelse" i Fornvännen 1930.

År 1949 förstatligas Pietas konserveringsverksamhet och övergår till Riksantikvarieämbetet. På detta vis hamnade den delen av hennes verksamhet hos Riksantikvarieämbetets arkiv.

Om Agnes Brantings liv och verk kan du läsa om i Margareta Ridderstedt bok om svenska textilhistoria, Veneziansk sidendamast av svenska 1900-talskonstnärer.

Ett urval av Agnes Brantings verk

 

Mönstret Rundlar (Piccoli Rombi), komponerat av Agnes Branting omkring 1920.

Mönstret Rundlar (Piccoli Rombi), var ett mönster som komponerades av Agnes Branting omkring 1920.

Foto: Margareta Ridderstedt, InC.

Patronteckning

Patronteckning, ritat mönster överfört till ett rutat papper, av rundlar, (Piccoli Rombi).

Foto: Margareta Ridderstedt, InC.

RUNDLAR

Tyg med mönstret rundlar, (Piccoli Rombi).

Foto: Margareta Ridderstedt, InC.

Böcker skrivna av Agnes Branting

 

En resande svensks anteckningar från Danmark 1659

Författare: Agnes Branting

Ord och bild: nordisk kulturtidskrift

Ärkebiskop Andreas Sunessons grav i Lunds domkyrka : en undersökning

Författare: Otto Rydbeck, Agnes Branting och Carl Magnus Fürst

Läggsöm : en medeltida sömnadsteknik

Författare: Agnes Branting